diumenge, 16 de juliol de 2017

5è. diumenge després de la Trinitat          Cantata BWV 88
Siehe, ich Hill viel Fischer aussenden
 Mireu, us vull enviar molts pescadors

3 - Ària [Tenor]
Oboe d’amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo


Nein, Gott ist allezeit geflissen,
No, Déu sempre té la intenció
Uns auf gutem Weg zu wissen
de mostrar-nos el bon camí
Unter seiner Gnade Schein.
amb la claror de la seva Gràcia.
Ja, wenn wir verirret sein
Sí; quan vegi que ens hem perdut
Und die rechte Bahn verlassen,
i que el camí dreter hem errat
Will er uns gar suchen lassen.
segur que ens vindrà a buscar.

Trad: Antoni Sàbat Aguilera

diumenge, 9 de juliol de 2017

4rt. Diumenge després de la Trinitat
          Cantata BWV 24
Ein ungefärbt Gemüte
    Un esperit sincer

5 - Ària [Tenor]
Clarino, Oboe I/II all’ unisono, Violino I/II, Viola, Continuo


Treu und Wahrheit sei der Grund
La fidelitat i la veritat són el fonament,
Aller deiner Sinnen,
de tots els teus sentiments;
Wie von außen Wort und Mund,
com surten de la teva boca els mots,
Sei das Herz von innen.
cal que surtin del teu cor, amatents.
Gütig sein und tugendreich
Els qui són virtuosos i bons,
Macht uns Gott und Engeln gleich.
es fan semblants als àngels i a Déu.
                                                                        Trad: Antoni Sàbat Aguilera

diumenge, 2 de juliol de 2017

3er. diumenge després de la Trinitat          Cantata BWV 21
Ich hatte viel Bekümmernis
      Jo tenia molta aflicció

2 - Cor [S, A, T, B]
Oboe, Violino I/II, Viola, Fagotto e Organo e Continuo


Ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen; 
Tenia molta aflicció al meu cor; 
aber deine Tröstungen erquicken meine Seele. 
però el teu consol m’ha alleujat l’ànima.
                              Trad: Antoni Sàbat Aguilera

diumenge, 25 de juny de 2017

2on. Diumenge després de la Trinitat

                         Cantata BWV 2
Ach Gott, vom Himmel sieh darein
    Ah Déu, mira’ns des del Cel

1 - Cor [S, A, T, B]
Violino I e Trombone I col Soprano, Violino II e Oboe I/II e Trombone II coll’Alto,
Viola e Trombone III col Tenore, Trombone IV col Basso, Continuo

   

Ach Gott, vom Himmel sieh darein
Ah Déu, mira’ns des del Cel,
Und laß dich’s doch erbarmen!
tingues de nosaltres pietat!
Wie wenig sind der Heilgen dein,
Qué pocs són els sants teus,
Verlassen sind wir Armen;
                         nosaltres pobres i abandonats;
Dein Wort man nicht läßt haben wahr,
de la teva paraula ningú en fa cas,
Der Glaub ist auch verloschen gar
i també s’afebleix del tot la fe,
Bei allen Menschenkindern.
de tota la humanitat.
               Trad: Antoni Sàbat Aguilera

diumenge, 18 de juny de 2017

1er. Diumenge després de la Trinitat
                          Cantata BWV 20

           O Ewigkeit, du Donnewort
       O Eternitat, paraula atronadora

   

5 - Ària [Baix]
          Oboe I-II-III, Continuo

Gott ist gerecht in seinen Werken:
Déu és just en les seves obres:
Auf kurze Sünden dieser Welt
Però, pels minsos pecats d’aquest món,
Hat er so lange Pein bestellt;
té reservades llargues penes;
Ach wollte doch die Welt dies merken!
ah! si ho tingués en compte tothom!
Kurz ist die Zeit, der Tod geschwind,
El temps és breu, la mort veloç,
Bedenke dies, o Menschenkind!
pensa-ho bé, oh criatura humana!
                                                                      Trad: Antoni Sàbat Aguilera


diumenge, 4 de juny de 2017

Diumenge de PentecostaCantata BWV 172
         Erschallet, Ihr lieder, erklinget, ihr Saiten
            Entoneu cants, soneu instruments!


1 - Cor [S, A, T, B]
Tromba I-III, Timpani, Violino I/II, Viola I/II, Fagotto, Continuo

Erschallet, ihr Lieder, erklinget, ihr Saiten!
Entoneu cants, soneu instruments!
O seligste Zeiten!
O dies venturosos!
Gott will sich die Seelen zu Tempeln bereiten.
Déu ha creat les ànimes per a fer-ne temples seus.

Trad: Antoni Sàbat Aguilera

diumenge, 28 de maig de 2017

Festa de l'AscensióCantata BWV 37
         Wer da gläubet und getauft wird
            Aquell que cregui i es bategi


3 - Coral (duet) [Soprano, Alto]
                                                              Continuo
Herr Gott Vater, mein starker Held!
Senyor Déu Pare, el meu heroi poderós!
Du hast mich ewig vor der Welt
abans que el món, sempre més,
In deinem Sohn geliebet
m’has estimat en el teu Fill.
Dein Sohn hat mich ihm selbst vertraut,
El teu Fill que s’ha donat per mi
Er ist mein Schatz, ich bin sein Braut,
és el meu tresor, sóc la seva promesa,
Sehr hoch in ihm erfreuet.
boja d’amor per Ell, a vessar.
Eia! Eia!
Oidà! Oidà!
Himmlisch Leben wird er geben mir dort oben;
Ell em regalarà allà dalt la vida eterna;
Ewig soll mein Herz ihn loben.
que el meu cor el festegi per sempre.

Trad: Antoni Sàbat Aguilera